Въздуховоди
Размери
Размер mm Инокс
∅ 100 21,24 лв
∅ 125 26,88 лв
∅ 150 38,16 лв
∅ 180 39,12 лв
∅ 200 41,16 лв
∅ 230 49,56 лв
∅ 250 52,44 лв
∅ 300 61,32 лв
∅ 350 71,64 лв

Гъвкав двуслоен въздуховод
Гофриран отвън, гладък отвътре
Размери
Размер mm Цена за 1м
∅ 80 31,28 лв.
∅ 100 39,18 лв.
∅ 130 52,66 лв.
∅ 140 54,50 лв.
∅ 150 60,05 лв.
∅ 160 64,96 лв.
Ф 180 70,81 лв.
∅ 200 77,69 лв.
∅ 250 100,10 лв.
∅ 300 120,24 лв.

Двоен таф
Размери
Размер mm Инокс
∅ 100 – 150 94,32 лв
∅ 125 – 180 85,68 лв
∅ 150 – 200 95,76 лв
∅ 180 – 230 111,72 лв
∅ 200 – 250 129,12 лв
∅ 230 – 300 161,52 лв
∅ 250 – 300 167,40 лв
∅ 300 – 350 212,76 лв

Двоен имитаф
Размери
Размер mm Инокс
∅ 100 – 150 101,04 лв
∅ 125 – 180 113,88 лв
∅ 150 – 200 125,40 лв
∅ 180 – 230 149,76 лв
∅ 200 – 250 172,92 лв
∅ 230 – 300 209,64 лв
∅ 250 – 300 225,24 лв
∅ 300 – 350 311,04 лв

Коляно S
Размери
Размер mm Инокс Поцинкована
∅ 100 56,16 лв 30,00 лв
∅ 125 47,40 лв 30,60 лв
∅ 150 54,12 лв 37,32 лв
∅ 180 61,44 лв 46,68 лв
∅ 200 67,56 лв 48,24 лв
∅ 230 75,96 лв 57,48 лв
∅ 250 92,40 лв 63,72 лв
∅ 300 116,40 лв 83,52 лв
∅ 350 139,92 лв 98,28 лв

Въртяща шапка
Размери
Размер mm Инокс Поцинкована
∅ 125 67,92 лв 60,84 лв
∅ 150 67,92 лв 60,84 лв
∅ 180 74,88 лв 65,52 лв
∅ 200 74,88 лв 65,52 лв
∅ 230 84,24 лв 74,88 лв
∅ 250 84,24 лв 74,88 лв
∅ 300 86,64 лв 77,28 лв
∅ 350 96,00 лв 84,24 лв

Въртяща шапка - квадрат
Размери
Размер mm Инокс Поцинкована
17 х 17 79,56 лв 72,60 лв
22 х 22 88,92 лв 75,84 лв
25 х 25 98,28 лв 87,96 лв
28 х 28 99,24 лв 88,92 лв
30 х 30 101,04 лв 88,92 лв
33 х 33 102,96 лв 89,64 лв
35 х 35 105,72 лв 89,88 лв
36 х 36 107,16 лв 90,12 лв
41 х 41 112,32 лв 91,44 лв
45 х 45 114,72 лв 92,88 лв
50 х 50 117,00 лв 93,60 лв

Пагода
Размери
Размер mm Инокс Поцинкована
∅ 100 51,96 лв 35,40 лв
∅ 125 52,92 лв 36,84 лв
∅ 150 56,16 лв 39,36 лв
∅ 180 61,32 лв 45,48 лв
∅ 200 63,00 лв 46,08 лв
∅ 230 81,12 лв 59,64 лв
∅ 250 84,48 лв 60,84 лв
∅ 300 89,16 лв 64,68 лв

Тапа за конденз
Размери
Размер mm Инокс Поцинкована
∅ 100 8,64 лв 6,12 лв
∅ 125 11,52 лв 6,24 лв
∅ 150 11,52 лв 7,32 лв
∅ 180 13,80 лв 11,28 лв
∅ 200 14,16 лв 12,00 лв
∅ 230 16,80 лв 12,84 лв
∅ 250 18,24 лв 13,32 лв
∅ 300 18,72 лв 14,64 лв
∅ 350 20,88 лв 17,88 лв

Скоби подсилени регулиращи
Размери
Размер mm Инокс Поцинкована
∅ 130 28,08 лв 14,04 лв
∅ 150 24,36 лв 15,00 лв
∅ 180 28,08 лв 18,24 лв
∅ 200 30,48 лв 19,68 лв
∅ 230 35,16 лв 24,48 лв
∅ 250 39,12 лв 21,12 лв
∅ 300 45,72 лв 23,04 лв
∅ 350 51,48 лв 25,68 лв

Решетка за камина с дупки - инокс

Размер: 18 х 18 cm

Цена: 7,92 лв

Решетка за камина с дупки - инокс

Размер: 18 х 33 cm

Цена: 13,08 лв

Решетка за камина с дупки - бяла

Размер: 18 х 18 cm

Цена: 7,92 лв

Двойни въздуховоди
Размери
Размер mm Инокс
∅ 100 – 150 81,24 лв
∅ 125 – 180 93,60 лв
∅ 150 – 200 105,72 лв
∅ 180 – 230 117,00 лв
∅ 200 – 250 142,80 лв
∅ 230 – 300 159,12 лв
∅ 250 – 300 173,16 лв
∅ 300 – 350 196,56 лв

Двойно коляно 90
Размери
Размер mm Инокс
∅ 100 – 150 69,24 лв
∅ 125 – 180 77,04 лв
∅ 150 – 200 88,32 лв
∅ 180 – 230 100,68 лв
∅ 200 – 250 125,04 лв
∅ 230 – 300 145,08 лв
∅ 250 – 300 151,92 лв
∅ 300 – 350 196,56 лв

Имитаф
Размери
Размер mm Инокс Поцинкована
∅ 100 36,48 лв 24,96 лв
∅ 125 37,92 лв 27,96 лв
∅ 150 43,68 лв 29,88 лв
∅ 180 55,56 лв 34,56 лв
∅ 200 58,20 лв 37,44 лв
∅ 230 70,20 лв 42,12 лв
∅ 250 76,20 лв 45,96 лв
∅ 300 95,52 лв 52,68 лв
∅ 350 138,60 лв 73,68 лв

Таф

Размер mm Инокс Поцинкована
∅ 100 27,36 лв 21,12 лв
∅ 125 34,32 лв 23,16 лв
∅ 150 39,72 лв 25,80 лв
∅ 180 49,32 лв 29,88 лв
∅ 200 52,20 лв 32,76 лв
∅ 230 61,56 лв 37,20 лв
∅ 250 64,68 лв 39,96 лв
∅ 300 78,84 лв 48,48 лв
∅ 350 100,56 лв 56,64 лв

Петел
Размери
Размер mm Инокс Поцинкована
∅ 125 98,28 лв 70,20 лв
∅ 150 98,28 лв 70,20 лв
∅ 180 110,04 лв 72,60 лв
∅ 200 110,04 лв 72,60 лв
∅ 230 117,00 лв 74,88 лв
∅ 250 117,00 лв 74,88 лв
∅ 300 119,40 лв 77,28 лв

Петел - квадрат
Размери
Размер mm Инокс Поцинкована
17 х 17 126,36 лв 79,56 лв
22 х 22 126,36 лв 79,56 лв
25 х 25 131,04 лв 87,96 лв
28 х 28 132,00 лв 91,68 лв
30 х 30 134,76 лв 92,40 лв
33 х 33 135,72 лв 93,36 лв
35 х 35 145,08 лв 94,08 лв
36 х 36 148,80 лв 94,32 лв
41 х 41 158,16 лв 120,24 лв
45 х 45 159,12 лв 102,48 лв
50 х 50 168,48 лв 102,96 лв

Скоби обикновени
Размери
Размер mm Инокс Поцинкована
∅ 100 7,92 лв 5,64 лв
∅ 125 10,08 лв 5,88 лв
∅ 150 9,36 лв 6,12 лв
∅ 180 11,04 лв 7,44 лв
∅ 200 11,52 лв 10,08 лв
∅ 230 12,24 лв 9,12 лв
∅ 250 14,04 лв 9,84 лв
∅ 300 18,72 лв 11,04 лв
∅ 350 21,12 лв 13,08 лв

Скоби подсилени
Размери
Размер mm Инокс Поцинкована
∅ 130 19,20 лв 11,76 лв
∅ 150 21,12 лв 12,48 лв
∅ 180 21,72 лв 13,08 лв
∅ 200 24,36 лв 15,00 лв
∅ 230 26,28 лв 15,36 лв
∅ 250 28,08 лв 16,08 лв
∅ 300 33,72 лв 18,72 лв
∅ 350 38,64 лв 23,88 лв
∅ 400 56,16 лв 32,76 лв

Въздушни ризи
Размери
Размер cm Диаметър mm Инокс
60 х 80 ∅ 200 224,64 лв
80 х 100 ∅ 200 201,24 лв
60 х 80 ∅ 230 215,28 лв
80 х 100 ∅ 230 224,64 лв
60 х 80 ∅ 250 234,00 лв
80 х 100 ∅ 250 257,40 лв

Решетка за камина с дупки - бяла

Размер: 18 х 33 cm

Цена: 13,08 лв

Решетка за камина с канали - бяла

Размер: 22 х 15 cm

Цена: 9,36 лв

Гъвкави въздуховоди
Размери
Размер mm Инокс
∅ 80 16,80 лв
∅ 100 28,08 лв
∅ 110 24,24 лв
∅ 120 24,96 лв
∅ 125 25,56 лв
∅ 130 26,64 лв
∅ 140 30,48 лв
∅ 150 30,60 лв
∅ 160 32,76 лв
∅ 180 36,24 лв
∅ 200 39,48 лв
∅ 230 46,68 лв
∅ 250 50,88 лв
∅ 300 60,60 лв

Коляно 90
Размери
Размер mm Инокс Поцинкована
∅ 100 28,80 лв 16,80 лв
∅ 125 28,80 лв 18,72 лв
∅ 150 29,16 лв 19,44 лв
∅ 180 33,36 лв 21,60 лв
∅ 200 37,32 лв 28,80 лв
∅ 230 45,96 лв 30,36 лв
∅ 250 50,04 лв 32,40 лв
∅ 300 66,00 лв 39,24 лв
∅ 350 82,32 лв 52,80 лв

Двойно коляно 45
Размери
Размер mm Инокс
∅ 100 – 150 59,16 лв
∅ 125 – 180 65,40 лв
∅ 150 – 200 73,32 лв
∅ 180 – 230 85,92 лв
∅ 200 – 250 94,68 лв
∅ 230 – 300 120,24 лв
∅ 250 – 300 134,64 лв
∅ 300 – 350 151,80 лв

Коляно 45
Размери
Размер mm Инокс Поцинкована
∅ 100 18,36 лв 13,08 лв
∅ 125 20,52 лв 13,56 лв
∅ 150 21,60 лв 16,44 лв
∅ 180 29,40 лв 19,80 лв
∅ 200 32,76 лв 21,24 лв
∅ 230 36,60 лв 23,28 лв
∅ 250 39,00 лв 24,48 лв
∅ 300 48,24 лв 33,84 лв
∅ 350 59,76 лв 38,16 лв

Японска шапка
Размери
Размер mm Инокс Поцинкована
∅ 80 24,72 лв 16,44 лв
∅ 100 24,72 лв 16,44 лв
∅ 125 26,28 лв 17,16 лв
∅ 130 26,76 лв 17,28 лв
∅ 150 29,28 лв 19,56 лв
∅ 180 35,52 лв 22,56 лв
∅ 200 38,28 лв 25,56 лв
∅ 230 41,64 лв 27,24 лв
∅ 250 43,32 лв 31,32 лв
∅ 300 52,68 лв 34,68 лв
∅ 350 59,52 лв 48,48 лв
∅ 400 77,40 лв 62,28 лв

Противодимно варелче
Размери
Размер mm Инокс Поцинкована
∅ 100 37,80 лв 28,80 лв
∅ 125 40,68 лв 24,48 лв
∅ 130 41,76 лв 24,72 лв
∅ 150 44,76 лв 24,84 лв
∅ 180 51,96 лв 28,80 лв
∅ 200 54,48 лв 29,52 лв
∅ 230 56,76 лв 33,36 лв
∅ 250 58,32 лв 37,92 лв
∅ 300 68,04 лв 42,84 лв
∅ 350 88,92 лв 56,64 лв

Френско варелче
Размери
Размер mm Инокс
∅ 100 34,68 лв
∅ 125 41,28 лв
∅ 150 43,56 лв
∅ 180 48,84 лв
∅ 200 53,52 лв
∅ 230 67,08 лв
∅ 250 71,88 лв
∅ 300 87,24 лв

Муфа
Размери
Размер mm Инокс Поцинкована
∅ 100 4,68 лв 2,16 лв
∅ 125 5,52 лв 2,28 лв
∅ 150 7,68 лв 2,64 лв
∅ 180 8,88 лв 3,12 лв
∅ 200 9,36 лв 3,60 лв
∅ 230 10,08 лв 4,08 лв
∅ 250 10,80 лв 4,68 лв
∅ 300 12,00 лв 5,52 лв
∅ 350 13,44 лв 5,76 лв

Редуктор
Размери
Размер mm Инокс Поцинкована
∅ 100 – 125 15,96 лв 13,44 лв
∅ 100 – 150 15,96 лв 13,44 лв
∅ 125 – 150 15,96 лв 13,44 лв
∅ 150 – 180 27,24 лв 21,12 лв
∅ 150 – 200 28,68 лв 21,60 лв
∅ 180 – 200 28,80 лв 21,60 лв
∅ 200 – 230 33,84 лв 23,88 лв
∅ 200 – 250 41,40 лв 30,72 лв
∅ 230 – 250 41,40 лв 30,72 лв
∅ 230 – 300 50,04 лв 34,20 лв
∅ 250 – 300 50,04 лв 34,20 лв
∅ 300 – 350 54,60 лв 39,24 лв

Пепелници за камини

Размер: 14 х 29 cm

Цена: 7,44 лв