Въздуховоди
Размери
Размер mm Инокс
∅ 100 25.49 лв
∅ 125 32.26 лв
∅ 150 45.79 лв
∅ 180 46.94 лв
∅ 200 49.39 лв
∅ 230 59.47 лв
∅ 250 62.93 лв
∅ 300 73.58 лв
∅ 350 85.97 лв

Гъвкав двуслоен въздуховод
Гофриран отвън, гладък отвътре
Размери
Размер mm Цена за 1м
∅ 80 37.54 лв.
∅ 100 47.02 лв.
∅ 130 63.19 лв.
∅ 140 65.40 лв.
∅ 150 72.06 лв.
∅ 160 77.95 лв.
Ф 180 84.97 лв.
∅ 200 93.23 лв.
∅ 250 120.12 лв.
∅ 300 144.29 лв.

Двоен таф
Размери
Размер mm Инокс
∅ 100 – 150 113.18 лв
∅ 125 – 180 102.82 лв
∅ 150 – 200 114.91 лв
∅ 180 – 230 134.06 лв
∅ 200 – 250 154.94 лв
∅ 230 – 300 193.82 лв
∅ 250 – 300 200.88 лв
∅ 300 – 350 255.31 лв

Двоен имитаф
Размери
Размер mm Инокс
∅ 100 – 150 121.25 лв
∅ 125 – 180 136.66 лв
∅ 150 – 200 150.48 лв
∅ 180 – 230 179.71 лв
∅ 200 – 250 207.50 лв
∅ 230 – 300 251.57 лв
∅ 250 – 300 270.29 лв
∅ 300 – 350 373.25 лв

Коляно S
Размери
Размер mm Инокс Поцинкована
∅ 100 67.39 лв 36.00 лв
∅ 125 56.88 лв 36.72 лв
∅ 150 64.94 лв 44.78 лв
∅ 180 73.73 лв 56.02 лв
∅ 200 81.07 лв 57.89 лв
∅ 230 91.15 лв 68.98 лв
∅ 250 110.88 лв 76.46 лв
∅ 300 139.68 лв 100.22 лв
∅ 350 167.90 лв 117.94 лв

Въртяща шапка
Размери
Размер mm Инокс Поцинкована
∅ 125 81.50 лв 73.01 лв
∅ 150 81.50 лв 73.01 лв
∅ 180 89.86 лв 78.62 лв
∅ 200 89.86 лв 78.62 лв
∅ 230 101.09 лв 89.86 лв
∅ 250 101.09 лв 89.86 лв
∅ 300 103.97 лв 92.74 лв
∅ 350 115.20 лв 101.09 лв

Въртяща шапка - квадрат
Размери
Размер mm Инокс Поцинкована
17 х 17 95.47 лв 87.12 лв
22 х 22 106.70 лв 91.01 лв
25 х 25 117.94 лв 105.55 лв
28 х 28 119.09 лв 106.70 лв
30 х 30 121.25 лв 106.70 лв
33 х 33 123.55 лв 107.57 лв
35 х 35 126.86 лв 107.86 лв
36 х 36 128.59 лв 108.14 лв
41 х 41 134.78 лв 109.73 лв
45 х 45 137.66 лв 111.46 лв
50 х 50 140.40 лв 112.32 лв

Пагода
Размери
Размер mm Инокс Поцинкована
∅ 100 62.35 лв 42.48 лв
∅ 125 63.50 лв 44.21 лв
∅ 150 67.39 лв 47.23 лв
∅ 180 73.58 лв 54.58 лв
∅ 200 75.60 лв 55.30 лв
∅ 230 97.34 лв 71.57 лв
∅ 250 101.38 лв 73.01 лв
∅ 300 106.99 лв 77.62 лв

Тапа за конденз
Размери
Размер mm Инокс Поцинкована
∅ 100 10.37 лв 7.34 лв
∅ 125 13.82 лв 7.49 лв
∅ 150 13.82 лв 8.78 лв
∅ 180 16.56 лв 13.54 лв
∅ 200 16.99 лв 14.40 лв
∅ 230 20.16 лв 15.41 лв
∅ 250 21.89 лв 15.98 лв
∅ 300 22.46 лв 17.57 лв
∅ 350 25.06 лв 21.46 лв

Скоби подсилени регулиращи
Размери
Размер mm Инокс Поцинкована
∅ 130 33.70 лв 16.85 лв
∅ 150 29.23 лв 18.00 лв
∅ 180 33.70 лв 21.89 лв
∅ 200 36.58 лв 23.62 лв
∅ 230 42.19 лв 29.38 лв
∅ 250 46.94 лв 25.34 лв
∅ 300 54.86 лв 27.65 лв
∅ 350 61.78 лв 30.82 лв

Решетка за камина с дупки - инокс

Размер: 18 х 18 cm

Цена: 9.50 лв

Решетка за камина с дупки - инокс

Размер: 18 х 33 cm

Цена: 15.70 лв

Решетка за камина с дупки - бяла

Размер: 18 х 18 cm

Цена: 9.50 лв

Двойни въздуховоди
Размери
Размер mm Инокс
∅ 100 – 150 97.49 лв
∅ 125 – 180 112.32 лв
∅ 150 – 200 126.86 лв
∅ 180 – 230 140.40 лв
∅ 200 – 250 171.36 лв
∅ 230 – 300 190.94 лв
∅ 250 – 300 207.79 лв
∅ 300 – 350 235.87 лв

Двойно коляно 90
Размери
Размер mm Инокс
∅ 100 – 150 83.09 лв
∅ 125 – 180 92.45 лв
∅ 150 – 200 105.98 лв
∅ 180 – 230 120.82 лв
∅ 200 – 250 150.05 лв
∅ 230 – 300 174.10 лв
∅ 250 – 300 182.30 лв
∅ 300 – 350 235.87 лв

Имитаф
Размери
Размер mm Инокс Поцинкована
∅ 100 43.78 лв 29.95 лв
∅ 125 45.50 лв 33.55 лв
∅ 150 52.42 лв 35.86 лв
∅ 180 66.67 лв 41.47 лв
∅ 200 69.84 лв 44.93 лв
∅ 230 84.24 лв 50.54 лв
∅ 250 91.44 лв 55.15 лв
∅ 300 114.62 лв 63.22 лв
∅ 350 166.32 лв 88.42 лв

Таф

Размер mm Инокс Поцинкована
∅ 100 32.83 лв 25.34 лв
∅ 125 41.18 лв 27.79 лв
∅ 150 47.66 лв 30.96 лв
∅ 180 59.18 лв 35.86 лв
∅ 200 62.64 лв 39.31 лв
∅ 230 73.87 лв 44.64 лв
∅ 250 77.62 лв 47.95 лв
∅ 300 94.61 лв 58.18 лв
∅ 350 120.67 лв 67.97 лв

Петел
Размери
Размер mm Инокс Поцинкована
∅ 125 117.94 лв 84.24 лв
∅ 150 117.94 лв 84.24 лв
∅ 180 132.05 лв 87.12 лв
∅ 200 132.05 лв 87.12 лв
∅ 230 140.40 лв 89.86 лв
∅ 250 140.40 лв 89.86 лв
∅ 300 143.28 лв 92.74 лв

Петел - квадрат
Размери
Размер mm Инокс Поцинкована
17 х 17 151.63 лв 95.47 лв
22 х 22 151.63 лв 95.47 лв
25 х 25 157.25 лв 105.55 лв
28 х 28 158.40 лв 110.02 лв
30 х 30 161.71 лв 110.88 лв
33 х 33 162.86 лв 112.03 лв
35 х 35 174.10 лв 112.90 лв
36 х 36 178.56 лв 113.18 лв
41 х 41 189.79 лв 144.29 лв
45 х 45 190.94 лв 122.98 лв
50 х 50 202.18 лв 123.55 лв

Скоби обикновени
Размери
Размер mm Инокс Поцинкована
∅ 100 9.50 лв 6.77 лв
∅ 125 12.10 лв 7.06 лв
∅ 150 11.23 лв 7.34 лв
∅ 180 13.25 лв 8.93 лв
∅ 200 13.82 лв 12.10 лв
∅ 230 14.69 лв 10.94 лв
∅ 250 16.85 лв 11.81 лв
∅ 300 22.46 лв 13.25 лв
∅ 350 25.34 лв 15.70 лв

Скоби подсилени
Размери
Размер mm Инокс Поцинкована
∅ 130 23.04 лв 14.11 лв
∅ 150 25.34 лв 14.98 лв
∅ 180 26.06 лв 15.70 лв
∅ 200 29.23 лв 18.00 лв
∅ 230 31.54 лв 18.43 лв
∅ 250 33.70 лв 19.30 лв
∅ 300 40.46 лв 22.46 лв
∅ 350 46.37 лв 28.66 лв
∅ 400 67.39 лв 39.31 лв

Въздушни ризи
Размери
Размер cm Диаметър mm Инокс
60 х 80 ∅ 200 269.57 лв
80 х 100 ∅ 200 241.49 лв
60 х 80 ∅ 230 258.34 лв
80 х 100 ∅ 230 269.57 лв
60 х 80 ∅ 250 280.80 лв
80 х 100 ∅ 250 308.88 лв

Решетка за камина с дупки - бяла

Размер: 18 х 33 cm

Цена: 15.70 лв

Решетка за камина с канали - бяла

Размер: 22 х 15 cm

Цена: 11.23 лв

Гъвкави въздуховоди
Размери
Размер mm Инокс
∅ 80 20.16 лв
∅ 100 33.70 лв
∅ 110 29.09 лв
∅ 120 29.95 лв
∅ 125 30.67 лв
∅ 130 31.97 лв
∅ 140 36.58 лв
∅ 150 36.72 лв
∅ 160 39.31 лв
∅ 180 43.49 лв
∅ 200 47.38 лв
∅ 230 56.02 лв
∅ 250 61.06 лв
∅ 300 72.72 лв

Коляно 90
Размери
Размер mm Инокс Поцинкована
∅ 100 34.56 лв 20.16 лв
∅ 125 34.56 лв 22.46 лв
∅ 150 34.99 лв 23.33 лв
∅ 180 40.03 лв 25.92 лв
∅ 200 44.78 лв 34.56 лв
∅ 230 55.15 лв 36.43 лв
∅ 250 60.05 лв 38.88 лв
∅ 300 79.20 лв 47.09 лв
∅ 350 98.78 лв 63.36 лв

Двойно коляно 45
Размери
Размер mm Инокс
∅ 100 – 150 70.99 лв
∅ 125 – 180 78.48 лв
∅ 150 – 200 87.98 лв
∅ 180 – 230 103.10 лв
∅ 200 – 250 113.62 лв
∅ 230 – 300 144.29 лв
∅ 250 – 300 161.57 лв
∅ 300 – 350 182.16 лв

Коляно 45
Размери
Размер mm Инокс Поцинкована
∅ 100 22.03 лв 15.70 лв
∅ 125 24.62 лв 16.27 лв
∅ 150 25.92 лв 19.73 лв
∅ 180 35.28 лв 23.76 лв
∅ 200 39.31 лв 25.49 лв
∅ 230 43.92 лв 27.94 лв
∅ 250 46.80 лв 29.38 лв
∅ 300 57.89 лв 40.61 лв
∅ 350 71.71 лв 45.79 лв

Японска шапка
Размери
Размер mm Инокс Поцинкована
∅ 80 29.66 лв 19.73 лв
∅ 100 29.66 лв 19.73 лв
∅ 125 31.54 лв 20.59 лв
∅ 130 32.11 лв 20.74 лв
∅ 150 35.14 лв 23.47 лв
∅ 180 42.62 лв 27.07 лв
∅ 200 45.94 лв 30.67 лв
∅ 230 49.97 лв 32.69 лв
∅ 250 51.98 лв 37.58 лв
∅ 300 63.22 лв 41.62 лв
∅ 350 71.42 лв 58.18 лв
∅ 400 92.88 лв 74.74 лв

Противодимно варелче
Размери
Размер mm Инокс Поцинкована
∅ 100 45.36 лв 34.56 лв
∅ 125 48.82 лв 29.38 лв
∅ 130 50.11 лв 29.66 лв
∅ 150 53.71 лв 29.81 лв
∅ 180 62.35 лв 34.56 лв
∅ 200 65.38 лв 35.42 лв
∅ 230 68.11 лв 40.03 лв
∅ 250 69.98 лв 45.50 лв
∅ 300 81.65 лв 51.41 лв
∅ 350 106.70 лв 67.97 лв

Френско варелче
Размери
Размер mm Инокс
∅ 100 41.62 лв
∅ 125 49.54 лв
∅ 150 52.27 лв
∅ 180 58.61 лв
∅ 200 64.22 лв
∅ 230 80.50 лв
∅ 250 86.26 лв
∅ 300 104.69 лв

Муфа
Размери
Размер mm Инокс Поцинкована
∅ 100 5.62 лв 2.59 лв
∅ 125 6.62 лв 2.74 лв
∅ 150 9.22 лв 3.17 лв
∅ 180 10.66 лв 3.74 лв
∅ 200 11.23 лв 4.32 лв
∅ 230 12.10 лв 4.90 лв
∅ 250 12.96 лв 5.62 лв
∅ 300 14.40 лв 6.62 лв
∅ 350 16.13 лв 6.91 лв

Редуктор
Размери
Размер mm Инокс Поцинкована
∅ 100 – 125 19.15 лв 16.13 лв
∅ 100 – 150 19.15 лв 16.13 лв
∅ 125 – 150 19.15 лв 16.13 лв
∅ 150 – 180 32.69 лв 25.34 лв
∅ 150 – 200 34.42 лв 25.92 лв
∅ 180 – 200 34.56 лв 25.92 лв
∅ 200 – 230 40.61 лв 28.66 лв
∅ 200 – 250 49.68 лв 36.86 лв
∅ 230 – 250 49.68 лв 36.86 лв
∅ 230 – 300 60.05 лв 41.04 лв
∅ 250 – 300 60.05 лв 41.04 лв
∅ 300 – 350 65.52 лв 47.09 лв

Пепелници за камини

Размер: 14 х 29 cm

Цена: 8.93 лв