Керамични тръби / комини

h=0.33 m

Размери
Комин Цена / бр Цена / 1 m
14 26.69 лв 80.08 лв
16 26.77 лв 80.30 лв
18 28.80 лв 86.39 лв
20 31.87 лв 95.62 лв
25 65.47 лв 196.40 лв
30 90.79 лв 272.39 лв
35 112.07 лв 336.20 лв

СЕТ UNI plus - 7 m

Един СЕТ от 7 метра съдържа 21 коминни тела, 18 керамични тръби, 1 керамична тръба за вратичка, 1 керамична тръба за връзка на 90º/ 45º, 7 пакета изолационна вата, 1 кондензоуловител, 1 вратичка, 1 вентилационна решетка, 1 преден панел, 2 шаблона, 1 покриваща плоча, 1 завършващ конус, 2 кита за свързване на тръби, материал за връзка около комини Easy Form 1×2.50 м, лайсна за Easy Form 4х50 cm.

Размери
Комин 90º 45º
14 1873.27 лв 1896.31 лв
16 2015.51 лв 2040.67 лв
18 2207.96 лв 2242.31 лв
20 2239.97 лв 2276.84 лв

Керамична тръба за вратичка

h=0.66 m

Размери
Комин Цена
14 99.88 лв
16 101.78 лв
18 103.70 лв
20 105.64 лв
25 188.59 лв
30 549.19 лв
35 681.06 лв

Керамична тръба за връзка 90º

h=0.66 m

Размери
Комин Цена
14 14 88.34 лв
16 16 95.83 лв
18 18 99.88 лв
20 20 112.94 лв
25 25 231.97 лв
30 30 472.19 лв
35 35 771.22 лв

Керамична тръба за връзка 45º

h=0.66 m

Размери
Комин Цена
14 14 111.38 лв
16 16 120.98 лв
18 18 134.21 лв
20 20 149.82 лв
25 25 443.92 лв
30 30 469.51 лв
35 35 705.31 лв

Коминни тела UNI Final

h0,065=1 m

h=0,08 m

Размери
Комин без
вентилация
с
вентилация
14 16 34.84 лв 47.28 лв
18 20 36.65 лв 67.26 лв

Завършващ конус с пръстен

Завършващ конус с пръстен

Размери
Комин Цена
14 114.41 лв
16 121.67 лв
18 152.54 лв
20 174.32 лв

Дилатационна розетка

Дилатационна розетка

Размери
Комин Цена
SIH25 171.04 лв
SIH30 200.46 лв

Метална шапка

Метална шапка

Размери
Комин Цена
14 169.73 лв
16 169.73 лв
18 203.68 лв
20 203.68 лв

Метална шапка Омега тип 1

Метална шапка Омега тип 1 (25 30)

Цена: 190,69 лв

Комин UNI plus за надграждане

Дължина: 1 m

Един метър комин съдържа 3 коминни тела, 3 керамични тръби, 1 пакет изолационна вата.

Размери
Комин Цена / 1 m
14 199.10 лв
16 204.65 лв
18 220.18 лв
20 220.66 лв
25 401.64 лв
30 498.11 лв

СЕТ UNI plus 3 m

Един СЕТ от 3 метра съдържа: 9 коминни тела, 5 керамични тръби, 1 керамична тръба за вратичка, 1 керамична тръба за връзка на 90º /45º, 3 пакета изолационна вата, 1 кондензоуловител 1 вратичка, 1 вентилационна решетка, 1 преден панел, 2 шаблона, 1 кит за свързване на керамичните тръби.

Размери
Комин 90º 45º
14 922.22 лв 945.26 лв
16 940.58 лв 965.74 лв
18 1044.61 лв 1078.96 лв
20 1063.51 лв 1100.39 лв
25 1681.72 лв 1893.66 лв

Изолационна вата

1 пакет за 1 m

Размери
Комин Цена
1 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at webmaster@kominibgcom.etajnasobstvenost.com to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.