•СТОМАНЕНИ КОМИНИ 2ММ ЧЕРНИ – KRATKI

Изпускателна тръба, предназначена за свързване на камина на дърва към съществуващите димоотводни тръби.

Отговаря на всички полски и европейски стандарти, осигурява безопасност и максимална ефективност и комфорт.

Свързването на тръби включва вмъкване на един елемент в друг.

Меню