• ATRITUBE EX – ЕДНОСТЕННИ

Благодарение на широката гама от произвеждани продукти, се поддържат определени производствени отдели, оборудвани с квалифициран технически и научен персонал, оборудвани с модерни автоматизирани машини.

ATRITUBE, съгласно ISO 9001:2008, Система за управление на качеството и маркировка CE , съгласно стандарти EN 1856-1 и 1856-2 , се задължава да използва най-добрите първични суровини, които отговарят на правилно одобрените спецификации. По този начин всички суровини са придружени от съответните сертификати за качество от техния произход, и заедно със системата за контрол на качеството са допълнителна гаранция за висококачествени продукти.

Меню